Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår kommun. Vansbro är en lugn plats, men det kan bli ännu bättre.

Vansbro kommun har ett lokalt brottsförebyggande råd; Brå.

Brå i Vansbro fungerar som ett nätverk. med syfte med att inleda och samordna insatser för att förebygga brott och att främja säkerhet och trygghet hos våra invånare. Målet är att få en tryggare kommun med färre brott.

Kommunstyrelsen utser politiska representanter till Brå; en ordförande från majoriteten samt en representant från den politiska oppositionen.

Brå består även av:

  • Kommunchef
  • Beredskaps- och säkerhetssamordnare
  • Kommunpolis
  • Skolchef

Tjänstemän och andra personer med kunskap som kan vara viktiga för Brå kan bjudas in till mötena för att ge information om brottsrelaterade situationer, problemområden med mera.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022