Dammbrott

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste vattnet kunna regleras med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om det skulle hända kan stora områden längs älven svämma över.

Om en damm skulle brista så kommer vattenytan att stiga. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. I Vansbro kommun skulle ett dammbrott främst förvärra en redan ansträngd högflödessituation. Om dammen i Lima i Malungs-Sälens kommun skulle brista tar det enligt de snabbaste beräknade scenarierna cirka tio timmar för vattnet att nå Vansbro tätort. Exakta tider är svåra att ange eftersom tiden är beroende av hur dammbrottet skett och hur vattennivån såg ut när olyckan inträffande.

Dammägarna ansvarar för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av mycket nederbörd eller dammbrott.

Vid en översvämningssituation behöver räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Äppelbo
Hunflens alpinanläggning Länk till annan webbplats.
Berghedens skola Länk till annan webbplats.

Vansbro
Församlingsgården Länk till annan webbplats.
Smedbergsskolan Länk till annan webbplats.
Intill bilprovningen Länk till annan webbplats.

Skamhed, Hulån, Uppsälje
Skamhed: HG-lokaler (FD. BoBe) Länk till annan webbplats.
Hulån: Granngården Länk till annan webbplats.
Uppsälje: Ridhuset Länk till annan webbplats.

Dala Järna
Gymnastikhallen Myrbacka skola Länk till annan webbplats.
Hembygdsgården Grånäs Länk till annan webbplats.

Nås
Skidstugan Länk till annan webbplats.
Anslutning till rastplatsen Gullgråda vid E16 mot Dala Järna Länk till annan webbplats.

För att du som drabbas ska kunna få och lämna information sätter vi vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp
att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du här på webbplatsen eller genom att ringa till kommunens växel på telefon 0281-750 00 för att bli vidarekopplad.

Våra kommunala verksamheter, exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden inom riskområdet, ansvarar var och en för utrymning av den egna verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig tas omhand av personalen och tas med till närmsta utrymningsstation.

Frågor och svar

Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ja, men skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till
en utrymningsstation om läget är akut.

Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral. Ring växelnumret 0281-750 00 så blir du kopplad.

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral. Ring telefonnummer 0281-750 00 så kopplas du.

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024