Våra verksamheter granskas

Vad är en granskning? Det är en noggrann undersökning av något i syfte att erhålla information eller finna fel som måste åtgärdas.

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har granskat rutinerna kring
kommunens hantering av ekonomiskt bistånd. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2022. KPMGs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
kommunstyrelsen inte har ett fullt ut systematiskt och ändamålsenligt arbetssätt
gällande handläggningen av ekonomiskt bistånd och insatserna för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd.

Läs hela rapporten som PDF via den här länken. , 247.1 kB.

Senast uppdaterad: 20 mars 2023