Våra verksamheter granskas

Den kommunala verksamheten granska på många sätt. Medborgarna äger rätt att granska verksamheten genom offentlighetsprincipen, vilket ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar.

Fullmäktige tillsätter revisorer med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Till sin hjälp anlitar kommunrevisionen auktoriserade yrkesrevisorer.

Kommunens verksamheter granskas också av externa tillsynsmyndigheter, exempelvis Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket för att nämna några.

Här publiceras de granskningar och revisioner som genomförs, samt kommunens yttranden med anledning av granskningarna.

På uppdrag av Vansbro kommuns revisorer har granskat rutinerna kring
kommunens hantering av ekonomiskt bistånd. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2022. KPMGs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
kommunstyrelsen inte har ett fullt ut systematiskt och ändamålsenligt arbetssätt
gällande handläggningen av ekonomiskt bistånd och insatserna för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd.

Läs hela rapporten som PDF via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 19 april 2024