Individ- och familjeomsorg, Ifo

Roll eller funktion
Telefon 1 [0250-261 00 alt. 070-777 66 00]

0281-750 45

Telefon 2
Telefon 3
E-post [för.efternamn@kommun.se]

socialkontor@vansbro.se

Besöksadress [Gatunamn XX]

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress [XXX XX Ort]

786 31 Vansbro

Övrigt [Här kan man skriva övrig information]

Öppettider:
Måndag - onsdag
9.00-12.00, 13.00-16.00
Torsdag
9.00-12.00
Fredag
9.00-12.00, 13.00-15.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.