Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunikation

Roll eller funktion
Telefon 1 [0250-261 00 alt. 070-777 66 00]

0281-750 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post [för.efternamn@kommun.se]

kommunikation@vansbro.se

Besöksadress [Gatunamn XX]

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress [XXX XX Ort]

786 31 Vansbro

Övrigt [Här kan man skriva övrig information]

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.