Kommunikation

Roll eller funktion
Telefon 1 [0250-261 00 alt. 070-777 66 00]

0281-750 00

E-post [för.efternamn@kommun.se]

kommunikation@vansbro.se

Besöksadress [Gatunamn XX]

Medborgarhuset, Norra Allégatan 30

Postadress [XXX XX Ort]

786 31 Vansbro

Övrigt [Här kan man skriva övrig information]

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.