Lis Frost-Danielsson

Roll eller funktion

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Telefon

0281-751 74

Telefon 2
Telefon 3
E-post

lis.frost-danielsson@vansbro.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.