Sara Hedenström-Eriksson

Roll eller funktion

Personligt ombud

Telefon

0250-265 62

Telefon 2

070-618 04 65

Telefon 3
E-post

sara.hedenstrom-eriksson@mora.se

Besöksadress

Dalagatan 4

Postadress

792 80 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.