Theres Björklund-Aspelin

Roll eller funktion

Enhetschef IFO

Telefon

0281-750 43

Telefon 2
Telefon 3
E-post

theres.bjorklund-aspelin@vansbro.se

Besöksadress

Medborgarhuset

Postadress

786 31 VANSBRO

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.