Ensamkommande barn och ungdomar

Barn och ungdomar som kommer till Sverige för att ansöka om asyl och som inte har någon medföljande förälder eller annan vårdnadshavare med sig, kallas ensamkommande barn.

Det är kommunerna som ansvarar för dessa barns boende, vård och skola. Det gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det är Migrationsverket som anvisar kommuner att ta hand om ensamkommande barn. Hur många barn en kommun tar emot beror på hur stor kommunen är och hur kommunens tidigare mottagande ser ut.

Om ensamkommande barn på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kommer du ensam och tillhör gruppen barn och unga erbjuds du ett tillfälligt boende i den kommun där du kontaktar myndigheterna. Kommunen ordnar boendet och kallas i detta läge för ankomstkommun.

Efter att du har ansökt om asyl anvisar Migrationsverket en kommun att ta över det långsiktiga ansvaret för ditt boende och omsorg. Denna kommun kallas för anvisningskommun. Det finns olika boenden för ensamkommande barn och unga. Vanligt är att kommuner ordnar platser på så kallade HVB-hem (hem för vård och boende). Du kan också bo i familjehem. Ibland är familjehemmet hos en släktning eller närstående. Kommunen tar ställning till om boendet är lämpligt för dig.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022