Ekonomiskt bistånd (Försörjningsstöd)

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och familjens ekonomi och situation.

Pengar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska det styrkas genom ett läkarintyg.

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Ekonomiskt bistånd ska täcka kostnader för:
  • Mat
  • Fritid
  • Personlig hygien
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefonavgift, bredband

Du kan även ansöka om hjälp med kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift. Utöver det kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd, utan är bara en förenklad beräkning.

Provberäkning Länk till annan webbplats.

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats.

Mer information om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Det är vi på individ och familjeomsorgen, Ifo, som handlägger din ansökan. Du kan kontakta vår reception på telefon 0281-750 00 eller e-post socialkontor@vansbro.se så blir du hänvisad till en socialsekreterare. Du kan även hämta ansökningsblanketter i receptionen på medborgarhuset.

Du kommer att få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med. Du får sedan en tid för ett personligt besök till en socialsekreterare inom två veckor.

Tänk på att ansöka i god tid för att underlätta både för dig och våra handläggare.

Ansökningsblankett hittar du här , 160.7 kB.

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas till oss på socialtjänsten.

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar, varför du tycker att beslutet är felaktigt, samt vilka ändringar du vill ha. Skicka med handlingar och annat som stöder din uppfattning. Du kan också be din socialsekreterare om hjälp med överklagandet.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024