Konsumentvägledning

Som kommuninvånare kan du vända dig till oss på konsumentvägledningen för att få:

  • Råd inför köp av varor och tjänster
  • Information om rättigheter och skyldigheter som konsument
  • Råd och hjälp vid reklamationer – när du inte kan komma överens med säljaren
  • Råd i hushållsekonomiska ärenden – till exempel skäliga kostnader i hushållet utifrån Konsumentverkets årliga beräkningar

Konsumentvägledaren kan däremot inte hjälpa dig när det gäller

  • Privatköp som gått snett (där både köpare och säljare är privatpersoner)
  • Tvister mellan företag
Senast uppdaterad: 14 maj 2024