Aktivitetscentrum

Daglig verksamhet kan hjälpa dig med funktionsvariation att hitta stimulans, utveckling, meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Kvinna som jobbar på Bumerangen second hand.

Bild från vår second handbutik Bumerangen.

I Vansbro kommun finns Aktivitetscentrum med flera olika arbetsspår.

 • Natur och miljö
 • Café Unikum
 • Kommunservice
 • Kreativitet och sinnesupplevelser
 • Arbetsmarknadsåtgärder; Second Hand och Biltvätt

Inom Aktivitetscentrum jobbar vi med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning, utifrån var och ens behov. Vi jobbar utifrån socialtjänstlagen och LSS.

Målet med våra insatser är att de prioriterade grupperna, unga medborgare (16-30 år) med funktionsvariationer, långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Allt som vi gör inom Aktivitetscentrum ska motivera, inspirera och utveckla dig som deltagare till att vilja och kunna gå vidare mot studier, jobb eller något annat som ger dig mening, sysselsättning och egen försörjning.

Utifrån vår samlade sysselsättningsverksamhet finns egna verksamheter med arbetsliknade sysslor att välja på. Vi driver bland annat second hand-butiken Bumerangen och Café Unikum i Medborgarhuset samt daglig verksamhet Fenix och dagcenter.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen (Ifo) som gör det möjligt för deltagare att arbetsträna hos oss.

Inom Aktivitetscentrum har vi flera olika verksamheter och aktiviteter. I alla verksamheter har vi anställda handledare, som jobbar med att vara ett stöd för dig som deltagare under din arbetsträning, praktik eller sysselsättning.

De olika jobbspåren som finns är:

 • Natur och Miljö där du som deltagare är i stallet tillsammans med hästarna och hjälper till att mocka, packa hö, utfordra och persedelvård med mera. Du kan även jobba inom återbruk och åka till återvinningscentralen med skräp.
 • Café Unikum är vår egen caféverksamhet där du som deltagare bakar matbröd och fikabröd, serverar lunch med salladsbuffé, står i kassan, diskar och städar. Öppet för allmänheten, vardagar mellan klockan 08:30 och 15:00.
 • Kommunservice sker på uppdrag inom kommunen där du som deltagare hanterar återvinning och tvätt, utför vaktmästeriuppdrag, jobbar med återbruk, viss tillverkning i trä, underhåll och småreparationer. Det finns även möjlighet att jobba utomhus med klippning och trimmning av gräs, lättare röjning, skötsel av badplatser och renhållning.
 • Kreativitet och sinnesupplevelser innebär att du som deltagare får möjlighet till bland annat fysisk aktivitet, läsning, målning, jobba med lera, betong, tyg, garn, ull, återskapande av återvunnet material, arbetsliknande sysslor och trädgårdsuppdrag.
 • Bumerangen är vår second hand-butik där vi bland annat säljer återbrukade kläder, prylar och renoverar möbler. Ibland hämtar vi också upp gods som någon vill skänka.
  Öppet för allmänheten:
  Måndag 09:30-15:45
  Tisdag 09:30-16:45
  Onsdag 09:30-15:45
  Torsdag 09:30-15:45
  Fredag 09:30-14:45
  Butikens telefonnummer: 0281-752 43.
  Besök gärna vår Facebooksida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Biltvätt innebär att du som deltagare hjälper till att tvätta kommunens bilar.

Inom Aktivitetscentrum ingår även individuell coachning, samverkan mellan olika myndigheter och aktörer, praktik och möjlighet till anpassad anställning, hjälp med CV och personlig brev med mera.

Daglig verksamhet(LSS) och sysselsättning(SoL) är för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbetsförmåga och som inte går i skolan.

Du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsvariation efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller en funktionsnedsättning på grund av en psykiatrisk diagnos.

Du själv eller din företrädare ansöker om daglig verksamhet/sysselsättning hos kommunens bistånds/LSS-handläggare.

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till daglig verksamhet/sysselsättning eller inte. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Efter beslut bokas ett möte mellan dig som deltagare och en coach på Aktivitetscentrum och ni tar gemensamt fram en plan. Planen beskriver målsättning, delmål och vilken typ av stöd just du behöver. Du och coachen kommer sedan gemensamt fram till vilken typ av arbetsträning, praktik eller sysselsättning som passar dig.

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och mellanmål.

Du får en mindre ersättning, habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024