Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en vuxen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Barn och leksaksbuss.

Att vara kontaktfamilj innebär att finnas till som stöd för en familj eller en ensamstående förälder för att ta hand om deras barn. De vanligaste skälen till att en kontaktfamilj behövs är att föräldrarna som barnet bor hos har ett begränsat socialt nätverk eller att socialtjänsten bedömer att det av något skäl är bra för barnet att delvis bo i ett annat hem.

Det kan även handla om att barnet kräver väldigt mycket uppmärksamhet från föräldrarna, som i sin tur därför får mindre tid över för syskonens behov, eller att föräldrarna av annat skäl inte har möjlighet att stötta barnet fullt ut på egen hand.

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på vad barnet behöver, men handlar ofta om några dagar och/eller nätter i månaden.

Om uppdraget

Uppdraget som kontaktfamilj innebär att finnas som ett stöd för en familj eller en ensamstående förälder genom att hjälpa till med avlastning och bli en del av barnets sociala nätverk. Hur uppdraget ser ut varierar utifrån behovet som familjen och barnet har. Det kan vara allt ifrån att man som kontaktfamilj tar hand om andras barn under en helg, till någon enstaka gång i veckan eller månaden. Som kontaktfamilj har man som uppdrag att fylla en viktig roll i barnets liv ge barnet tid, samt få barnet att känna sig välkommen till en

Kontaktfamilj är en förebyggande och stödjande insats och den vanligaste behovsprövade insatsen för barn och unga.

Vem kan få en kontaktfamilj?

  • Föräldrar som behöver stöd eller avlastning i sin föräldraroll.
  • Barn och ungdomar som har svårigheter i hemmet, i skolan, på fritiden eller i kamratkretsen.
  • Barn som behöver stöd när de har övervakat umgänge med en förälder.

Vill du/ni bli kontaktfamilj?

Vi söker trygga och stabila vuxna människor som har möjlighet att ta emot ett eller flera barn i sitt hem. Du behöver ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med olika behov. Du behöver däremot inte någon speciell utbildning. För att veta om vi ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktfamiljer. Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning. Ersättningen du får som kontaktfamilj är uppdelad i en skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel.

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Att vara en kontaktperson innebär att du under en del av din fritid är ett stöd i vardagen för någon; en vän att umgås med. Alla har rätt till att ansöka om kontaktperson. Det innebär att du som kontaktperson kan ha ett uppdrag till familjer, ungdomar som saknar vuxenkontakt, ensamstående föräldrar eller vuxna personer. Din insats är frivillig och tanken är att den ska vara en förebyggande hjälp.

Som kontaktperson har du ett uppdrag som styrs utifrån barnets eller den vuxnes behov. Det betyder att uppdraget kan variera; för vissa är behovet att träffas och prata en stund, för andra kan det vara att gå på olika aktiviteter. Syftet med uppdraget som kontaktperson är att personen som är i behov får känna sig trygg och stöttad när det behövs.

Vem kan bli kontaktperson?

Det ställs inga krav på att du ska ha en speciell utbildning eller erfarenhet för att vara kontaktperson. Kontaktpersonen ska finnas som trygghet, stöd, som "vanlig människa" utan någon särskild yrkeskompetens, men med tid, intresse och engagemang över för andra människor. För att veta om vi ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktpersoner. Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Senast uppdaterad: 2 maj 2024