Ansvarsfördelning kommun och region

Region Dalarna ansvarar för all hälso- och sjukvård. Kommunen utför viss hälso- och sjukvård samt rehabilitering i hemmet.

Senast uppdaterad: 3 juni 2022