Ansvarsfördelning kommun och region

Region Dalarna ansvarar för all hälso- och sjukvård.
Kommunen utför viss hälso- och sjukvård samt rehabilitering i hemmet.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023