Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Vår medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), har tillsammans med verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att vi levererar en hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att du som patient får en god och säker vård. MAS ska också se till att det finns bra rutiner för bland annat:

  • läkemedelshantering
  • rapportering enligt patientsäkerhetslagen
  • att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patient behöver det.

I uppdraget ingår också att göra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023