Familjerådgivning

Alla kan få samlevnadsproblem. Familjerådgivningen finns till för människor i alla skeden i livet, oavsett hur familjen ser ut.

Illustration av bråkande par.

Våra familjerådgivare är utbildade socionomer med lång behandlingserfarenhet och kvalificerade vidareutbildningar med särskild inriktning på relationer.

Det finns många olika situationer där vi på familjerådgivningen kan hjälpa er. Till exempel när:

  • Ni vill ge förhållandet en till chans
  • Ni har svårt att prata med och förstå varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Sex- och samlivet inte fungerar
  • Ni bråkar mycket
  • Ni funderar på att skiljas
  • Någon av er har träffat någon annan
  • Det förekommer hot/våld inom familjen
  • Ni inte kommer överens om barnen
  • Upplever svårigheter i andra nära vuxenrelationer

Vi har också grupper för nyseparerade som ett stöd för att gå vidare i livet.

Alla blivande föräldrar får genom mödrahälsovården information om familjerådgivningen och om den omställning som följer i parrelationen när familjen får sitt första barn.

Familjerådgivningen tar emot tidsbeställning per telefon. Vid första samtalet planerar vi vilka frågor vi ska arbeta med tillsammans och hur ofta vi ska träffas. Det kan bli ett eller flera samtal under kortare eller längre tid. Samtalen är en och en halv timme långa per gång.

Vansbro kommun samarbetar med Leksands kommun kring familjerådgivningen och ni når oss därför på telefonnummer 0247-151 88, eller via e-post familjeradgivningen@leksand.se

Vi tar emot e-post, men eftersom sekretess inte kan garanteras så svarar vi dig alltid via telefon. Skriv därför med ditt telefonnummer i mejlet.

Vi har sträng tystnadsplikt- det du berättar för oss kommer aldrig att föras vidare.

Vi registrerar heller ingenting och du kan, om du vill, vara anonym när du har kontakt med oss. Besöken är kostnadsfria. Behövs tolk har du rätt till det.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023