Faderskap/Föräldraskap

Om föräldrar inte är gifta när barnet föds, ska föräldraskapet fastställas.

Från den 1 januari 2022 finns möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst, via Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse.

När ert barn fötts skickas en underrättelse från Skatteverket till socialnämnden i mammans hemkommun. Ett brev skickas till mamma, med en kallelse för att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt lämnas information till Skatteverket om vem som är barnets fader/andre förälder. Faderskapsutredningen kan även inledas innan barnets födelse. Kontakta familjerättssekreterare för mer information.

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans så gör Individ- och familjeomsorgen, IFO en utredning för att fastställa vem som är far till barnet. Kontakta familjerättssekreterare för mer information.

När Du i ett samkönat par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Sidan Föräldraskap – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats. (MFoF), beskriver vilka regler som gäller för dig som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Det är socialnämnden i den kommun ert barn är folkbokfört som ansvarar för föräldraskapsutredningen. (I Vansbro motsvaras socialnämnden av kommunstyrelsen)

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Att ha vårdnaden om ett barn - alltså att vara vårdnadshavare - innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som hen har rätt till.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024