Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Föräldrastöd

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vårt föräldrastöd.

Illustration av mamma, pappa och två barn.

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, hemskt, underbart… Föräldraskapet kan vekligen innehålla allt!

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

I Vansbro vill vi ge föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn. Därför anordnar vi ABC föräldrastödsträffar. ABC står för Alla barn i centrum.

  • Alla föräldrar med barn i åldern tre till tolv år ges möjligheten att kostnadsfritt gå på våra ABC föräldrastödsträffar.
  • Innehållet i ABC utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention och omfattar fyra träffar under våren. Dessutom ingår en återtäff vid ett senare tillfälle.
  • Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna så kommer vi förhoppningsvis kunna erbjuda det. Ange behov när du anmäler dig så återkommer vi.
  • Kursledarna heter Ida Sjöberg Hansson, familjebehandlare, Erina Danielsson, dagbarnvårdare

ABC- kurs - anmälan

Har ni andra behov av stöd och hjälp i familjerelationerna, kontakta Individ- och familjeomsorgen, Ifo.

Föräldrar är de personer som har största möjlighet att påverka sin barns framtid
Föräldrakursen som presenteras i den här foldern vänder sig till föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 8 - 18 år.
Kursen har ett upplägg med olika teman och korta filmer eller rollspel som utgångspunkt. Rollspelen utförs av gruppledarna.
Föräldrar och gruppledare diskuterar tillsammans möjliga lösningar på vardagliga situationer mellan barn och föräldrar.

Till exempel:
• Hur undviker vi att stressa upp oss i föräldrarollen?
• Hur förebygger och mildrar vi konflikter?
På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter, men också vad forskningen säger. Lärdomar och insikter som sedan praktiseras hemma mellan träffarna.
Connectkurserns mål är att minska stress och stärka föräldrarollen, bland annat genom att utveckla förmågan att visa värme och sätta ramar.

Connect-kurs - anmälan

Senast uppdaterad: 10 juli 2023