Lotteritillstånd

Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att ordna ett lotteri behöver ni ett tillstånd.

En närbild på en mängd färgglada lotter.

Bra att veta

Kommunen ansvarar endast för registreringslotterier. För alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.
 • Med lotteri menas att slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.
 • Om en tävling avgörs genom prestation, till exempel genom att skriva bäst slogan eller genom kunskapsfrågor, är det inte något lotteri.

Ni ska vara en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:

 • enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet som är nyttig för samhället
 • är öppen för alla
 • behöver intäkter till er verksamhet

En registrering av lotterier gäller i högst högst fem år. Vi har rätt att ställa krav på hur lotterna ser ut.

Som ideell förening behöver ni inte ha tillstånd om lotteriet sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område, till exempel en tävling eller avslutningsmiddag.

Även andra än föreningar kan ordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Då är kravet att insatserna och vinsterna ska vara låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Följande handlingar ska skickas med i ansökan:

 • protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt spellagen 6:9, med en omsättning av 33⅓ prisbasbelopp under en femårsperiod
 • uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 • föreningens stadgar

Tillståndet gäller i fem år och kostar 300 kronor. Betalas till bankgironummer 361-2843.

Ansök om registreringslotteri , 154 kB.

 • Lotterier som godkänts av kommunen ska alltid redovisas till oss.
 • Ni som förening ska utse en person som är ansvarig för lotteriet, och som bland annat skickar in lotteriredovisningen till oss. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för vår kontrollant.
 • Vi tar ut ett kontrollantarvode om 3 procent av lotteriets omsättning.
 • Ni ska redovisa till oss inom en månad efter att lotteriet är avslutat.

Redovisning av lotteri , 167.5 kB.

E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

Postadress:
Vansbro kommun
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

När er förening är registrerad hos oss gäller följande krav för lotterier:

 • ni får arrangera lotterier för högst 33⅓ prisbasbelopp under en femårsperiod. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor
 • lotteriet får endast hållas inom Vansbro kommun
 • lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag
 • vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs
 • det ska finnas en kontaktperson för lotteriet
 • Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (46 500 kronor, år 2019).
 • Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av de pengar ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.
 • Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33⅓ prisbasbelopp under en femårsperiod.
Senast uppdaterad: 6 juli 2023