Aktivitetspark och utegym

Längs med Järnvägsgatan i centrala Vansbro hittar du vår nya aktivitetspark innehållande bland annat lekplats, utegym, boulebana och grillplats.

Bild

Aktivitetsparken är en mötesplats för människor från olika generationer, med olika intressen och från olika bakgrunder- här ska det finnas något för alla! Vi har bland annat en lekplats med gungor, lektåg, rutschkana, lekstuga med mera, ett utegym med styrkestationer för att kunna träna igenom hela kroppen, och en boulebana. Utöver det finns det balanshinder, viss parkourutrustning, gott om sittplatser och en grillkåta där du är välkommen att slå dig ned och grilla på ett ansvarsfullt sätt.

Hela parken är tillgänglighetsanpassad.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022