Vattenskotertrafik

Det är helt förbjudet att köra vattenskoter i hela Vansbro kommun.

Bild

Det är förbjudet att köra vattenskoter i samtliga vattendrag inom Vansbro kommun.

Var får du köra vattenskoter?

Regler för vattenskoter finns i vattenskoterförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där står att det är ett allmänt förbud mot att köra vattenskoter.

Du får bara köra i allmänna farleder och i områden där länsstyrelsen beslutat om undantag från det allmänna förbudet. Sådana undantag görs bara i vattenområden som ligger långt från bostads- eller fritidshusområden, som har litet värde för exempelvis natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och friluftsliv och där allmänheten inte störs.

I Vansbro kommun finns inga sådana undantag, vilket innebär att det är helt förbjudet att köra vattenskoter i alla vattenområden inom vår kommun.

Det enda undantaget i hela Dalarnas län är ett område i Strömsholms kanal, Smedjebackens kommun. Länk till annan webbplats.

Vem får köra vattenskoter?

Från och med 1 maj 2022 är det krav på förarbevis för att köra vattenskoter och för att kunna utbilda sig och köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.
Om förarbeviset kan du läsa mer om på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vad är en vattenskoter?

Enligt länsstyrelsens definition är en vattenskoter en farkost som är kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är utformad för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på den, snarare än sitter i den.

Ansvar

Den som bryter mot vattenskoterförordningens bestämmelser kan dömas till böter. Polisen är tillsynsmyndighet, och det är dit du ska ringa och anmäla om du störs av otillåten körning med vattenskoter, telefonnummer 114 14.

Den som kör vattenskoter har ansvar för att följa gällande regler, samt att köra säkert och inte orsaka skada eller problem för människors hälsa, naturen eller miljön. Vattenskotrar kan vara väldigt störande på många sätt. Några exempel:

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
  • Risk för olyckor. När du kör vattenskoter nära badande människor riskerar du att köra på dem och skada dem.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023