Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Sök bidrag för Ung kultur

BildBifoga en uträkning på kostnaden för att anordna aktiviteten.
Senast uppdaterad: 11 juli 2023