Föräldrastöd och föräldrautbildning

Alla föräldrar vill ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Alla föräldrar vet också att det dyker upp situationer som känns svåra att hantera och att man kan känna sig maktlös och osäker som förälder. Då finns vårt föräldrastöd.

Illustration av mamma, pappa och två barn.

Att vara förälder är fantastiskt, utmanande, lärorikt, hemskt, underbart… Föräldraskapet kan vekligen innehålla allt!

Att bli förälder är en av de största omställningar vi kan gå igenom som människor. Det finns inga enkla standardråd som löser alla svårigheter. Men det finns kunskap om vad vi som människor och barn behöver för att växa till glada, trygga, medkännande och ansvarstagande vuxna.

Det allra viktigaste är hur vi lever med de mest betydelsefulla personerna i våra liv – föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, andra släktingar och nära vänner.

I Vansbro vill vi ge föräldrar kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn. Därför anordnar vi ABC föräldrastödsträffar. ABC står för Alla Barn i Centrum.

  • Alla föräldrar med barn i åldern tre till tolv år ges möjligheten att kostnadsfritt gå på våra ABC föräldrastödsträffar.
  • Innehållet i ABC utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention och omfattar fyra träffar under våren. Dessutom ingår en återträff vid ett senare tillfälle.
  • Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna så kommer vi förhoppningsvis kunna erbjuda det. Ange behov när du anmäler dig så återkommer vi.
  • Kursledarna heter Ida Sjöberg Hansson, familjebehandlare, Erina Danielsson, dagbarnvårdare

Har ni andra behov av stöd och hjälp i familjerelationerna, kontakta Individ- och familjeomsorgen, Ifo.

Connect föräldrautbildning (eller föräldrastöd) består av tio träffar där den första är enbart en informationsträff. Kursen har ett strukturerat program som bygger på nio principer som är inriktade på att utveckla förståelse, uppmärksamhet och nya förmågor i relation till barnet.

Exempel på områden som det strukturerade programmet tar upp är:

• att sätta gränser utan att riskera relationen
• att bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
• att hantera konflikter utan att trappa upp det
• att visa att det alltid är möjligt att bli sams

Connectkursen vänder sig till föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 8 - 18 år. Kursen bygger på rollspel som utförs av gruppledarna utifrån olika teman. Föräldrar och gruppledare diskuterar tillsammans möjliga lösningar på vardagliga situationer mellan barn och föräldrar. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter, men också information om vad forskningen säger. Kursdeltagarna får därigenom lärdomar och insikter, som sedan praktiseras hemma mellan träffarna. Målet för Connect föräldrautbildning är att minska stress och stärka föräldrarollen, bland annat genom att utveckla förmågan att visa värme och att sätta ramar.

Plats: Vansbro Utbildningscenter
Datum: Är du intresserad av att gå utbildningen, gör en intresseanmälan!
Tid: Vi återkommer med tid och datum.

Möjlighet att få barnpassning i samband med kurs kommer att erbjudas.
Kursen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!

Välkommen! önskar kursledarna Lena Leo, Specialpedagog Smedbergsskolan och Cecilia Holm, Familjehemssekreterare IFO.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024