Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Barn och utbildning

Behöver du barnomsorg till ditt barn? Vill du veta vilka grundskolor som finns i vår kommun? Eller är du vuxen och vill börja studera? Då finns det du söker här!