Betyg

Som elev i grundskolan får du betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får du ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget du söker vidare till gymnasiet.

Elever som inte får betyg får en individuell utvecklingsplan, IUP

Betygsskalan har sex steg; A, B, C, D, E och F (som är ett icke godkänt betyg).

Betyget talar om vilka kunskaper du tagit till dig jämfört med vad undervisningen innehållit. Alla elever ska få många chanser att på olika sätt visa sina kunskaper.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg: Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg Länk till annan webbplats.

I årskurs 3, 6 och 9 genomförs nationella prov. Syftet med de nationella proven är att vi ska få en så rättvis och likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper som möjligt. I årskurs 3 är syftet att stödja bedömningen av uppnådda kunskaper. De nationella proven är obligatoriska.

Utvecklingssamtalen är grunden för den individuella utvecklingsplanen, IUP, som ditt barn ska ha i de klasser där eleverna inte får betyg (från första klass till årskurs sex).

I planen ska läraren ange vad som behöver göras för att ditt barn ska nå målen med sin skolgång och utvecklas så långt det är möjligt.

Planen ska hjälpa dig, ditt barn och skolan att lyckas. Det är också ett hjälpmedel om ditt barn till exempel byter lärare under skolgången.

Genom utvecklingssamtalet ska du som vårdnadshavare och ditt barn ha inflytande över utvecklingsplanen.

Läraren ska löpande informera dig som är vårdnadshavare om hur det går för ditt barn i skolan. Minst en gång varje termin ska du och ditt barn tillsammans med läraren träffas och ha ett utvecklingssamtal. Då ska ni prata om hur det går för ditt barn och vad som behövs för att ditt barn ska gå vidare och lära sig ännu mer.

Samtalen ska både handla om hur ditt barn mår och trivs i skolan, men också om vad barnet lärt sig och om det behöver något stöd eller mer utmanade uppgifter.

Senast uppdaterad: 13 juli 2023