Val av skola eller inflyttade elever

Du har rätt att välja vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker att uppfylla dina önskemål, men det är inte alltid det går. Alla som söker kanske inte får plats på önskad skola. Vi jobbar för att ditt barn inte ska ha alltför långt till skolan.

I god tid innan ditt barn börjar förskoleklass får du ett besked om vilken skola ditt barn är placerat på. Vill du att ditt barn ska gå på en annan skola ansöker du genom att ansökan om skolgång i annan skola.

Du som flyttar in i kommunen får plats i en skola i skolans upptagningsområde. Inför inflyttningen väljer du skola genom att ansöka via ,    

Val av skola - inflytt av elev , 79 kB.

Du kan söka plats för ditt barn på en friskola i kommunen eller i annan kommun. Det är skolan som avgör om de har plats för ditt barn. Skolan har samma rätt till ersättning från kommunen som de kommunala skolorna. I Vansbro kommun har vi en friskola; Olympicaskolan i Skålö utanför Dala-Järna.

Läs mer och ansök om plats Olympicaskolan Länk till annan webbplats.

Du kan välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola. Det är den mottagande kommunens skola som beslutar om att ta emot eleven. Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Vansbro kommun. Vänd dig till den kommun där du vill att ditt barn ska gå i skola.

Bor du i en annan kommun och vill att ditt barn ska gå i skola i Vansbro kommun? Ansök då via länken.

Mottagande av grundskoleelev från annan kommun , 27.3 kB.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023