Våra fritidshem

Fritidshem, ofta kallat fritids, är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid upp till de är 13 år, medan du som vårdnadshavare jobbar eller studerar.