Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Inriktning: Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap

För dig som...

… vill ha en bra grund för högskolestudier, är intresserad av vad som händer i
samhället och gillar svenska, engelska och andra språk.

På samhällsprogrammet får en bred samhällsinriktad utbildning. Här får du utveckla din förståelse för samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Utbildningen innehåller områden och frågor såsom demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Inriktning samhällsvetenskap

Ger fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och människors livsvillkor, samt fördjupad förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Innehåller fördjupande kurser inom: geografi, historia, religion, samhällskunskap

Inriktning beteendevetenskap

Ger fördjupade kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang, med fokus på förståelse för människors ageranden, organisationer, kommunikation, lärande och ledarskap, konflikthantering och ledarskap. Innehåller fördjupande kurser inom: ledarskap & organisation, kommunikation, psykologi, samhällskunskap, sociologi.

Efter gymnasiet

När du går ut från SA, har du både grundläggande och särskild behörighet för högskole-/universitetsstudier. Du kan bland annat söka högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap, juridik, kultur, språk, information, vård och undervisning. Dessa utbildningar leder i sin tur fram till yrken som jurist, journalist, polis, socionom, präst, logoped, psykolog, ekonom, arkitekt, sjuksköterska, tandhygienist eller lärare. Programmet ger breda kunskaper, som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet.

Ämnen och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poäng

Programgemensamma ämnen

300 poäng

Engelska 5

100 p

Filosofi 1

50 p

Engelska 6

100 p

Moderna språk

200 p

Historia 1b

100 p

Psykologi 1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 pMatematik 1b

100 pMatematik 2b

100 pNaturkunskap 1b

100 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1b

100 pSvenska 1/Sva 1

100 pSvenska 1/Sva 2

100 pSvenska 1/Sva 3

100 pInriktning samhällsvetenskap

450 p

Programfördjupningar

300 p

Geografi 1

100 p

Kommunikation

100 p

Historia 2a

100 p

Ledarskap och organsisation

100 p

Religionskunskap 2

50 p

Sociologi

100 p

Samhällskunskap 2

100 pSamhällskunskap 3

100 pIndividuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 p

Summa

2500 p

Senast uppdaterad: 28 september 2022

Behörighetskrav

Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, relegion och samhällskunskap. Du måste dessutom ha lägst betyget godkänt i ytterligare fem ämnen.

  • Gillar du SO-ämnen som samhällskunskap, historia, geografi och relegion?
  • Tycker du om svenska, engelska och andra språk?
  • Vill du ha en bra grund för högskolestudier?
  • Är du intresserad av vad som händer i samhället?

Om du svarar ja på någon av frågorna, är samhällsvetenskaps-programmet en gymnasieutbildning för dig.

Ingenting är omöjligt

Med samhällsvetenskaps-programmet som bas kan du vidareutbilda dig till polis, jurist, journalist, ekonom, socionom, lärare, arkeolog, biblotikarie, psykolog och många andra yrken.

Jordglob

Individuellt val

Som individuellt val erbjuder vi kurser inom idrott & hälsa och estetiska kurser.