Försäkring i skolan

Om ditt barn skadar sig kan du behöva använda vår olycksfallsförsäkring.

Vi har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector Försäkring Sverige som gäller för barn, elever och andra grupper. Vilka som är försäkrade, vilken tid försäkringen gäller, samt vilka ersättningsmoment som gäller för dig framgår av vårt försäkringsbesked.

Om olyckan är framme

  1. Sök läkare eller tandläkare
  2. Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.
    Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.
  3. Kom ihåg att spara alla originalkvitton

Kontakta Protector Försäkring Sverige, telefon 08-410 63 700 om ni behöver taxiresa till eller från skolan. Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector Försäkring Sverige innan ni börjar åka.

Senast uppdaterad: 3 april 2024