Modersmålsundervisning

Talar ditt barn ett annat språk än svenska? Talas det språket i ert hem? Då kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning.

Färgglada bokstäver.

Undervisningen i modersmål är till för att ge barnen en möjlighet att utveckla två språk. Genom att behärska två språk kan ditt barn känna sig hemma i två kulturer. Goda kunskaper i modersmålet är också bra för barnets självkänsla. Ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Att ha goda grundkunskaper i sitt modersmål underlättar all fortsatt inlärning i andra språk.

Undervisningen i modersmål kan ligga på elevens val, på håltimme eller efter skolans slut. Ibland får eleven skjuts till och från en annan skola.

Frågor och svar om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren eller rektorn på din skola. Om du har rätt till modersmålsundervisning anmäler din skola dig till undervisningen.

Elever i årskurs 1 och upp till årskurs 8 som under pågående läsår deltar i modersmålsundervisning behöver inte ansöka på nytt inför nästa år

Ditt barn får betyg i modersmål, precis som i andra ämnen.

I årskurs F-5 ges ett skriftligt omdöme, i årskurs 6-9 ges betyg. På gymnasiet ges betyg efter varje gymnasiekurs.

Särskild prövning

I årskurs 9 finns möjlighet att göra en särskild prövning i ämnet modersmål. Det innebär att eleven genom muntligt och skriftligt prov kan få betyg på hela kursen på en gång.

Kursplan modersmål Länk till annan webbplats.

Modersmål är det språk ditt barn har med sig från hemmet. För att ditt barn ska få modersmålsundervisning gäller det här:

  • En eller båda vårdnadshavarna (till exempel mamma eller pappa) ska ha ett annat modersmål än svenska
  • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet
  • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt
  • Ditt barn är adopterat och om talar det språk som talas i hemlandet. Då behöver ni inte tala det språket i hemmet i övrigt
  • Ditt barn och du vill ha undervisning i modersmålet

För att vi ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Vi måste också hitta en lämplig lärare. För de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romanichib och jiddisch gäller inte begränsningen fem elever.

Om eleven slutar

Om ditt barn har börjat i modersmålsundervisning är deltagandet obligatoriskt. Det måste alltså gå på lektionerna. Om du vill avsluta ditt barnsundervisning ska du lämna in en blankett undertecknad av vårdnadshavare till din skolexpedition. Blanketten får du via skolan.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023