Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kurser och grupper

Undervisningen sker på eller i lokal nära din skola. I Vansbro bedrivs all undervisning i Medborgarhuset.

En färgglad gitarr.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp och vi erbjuder kurser i olika instrument, ensemblespel och dans. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi de barn och ungdomar som vill ägna mer tid åt musik och dans att delta i våra musikklasser.

Arbetet pågår under ett läsår och mynnar ut i en musikal eller en föreställning där eleverna själva varit delaktiga i hela arbetet med uppsättningen (musik, koreografi, manus, rekvisita). Musikalen eller föreställningen framförs i maj för elever i grund- och gymnaiseskolan och även för allmänheten.

Blåsinstrument:

 • blockflöjt
 • altblockflöjt
 • tvärflöjt

Stråkinstrument:

 • fiol
 • cello

Övriga instrument:

 • piano
 • gitarr
 • elgitarr
 • elbas
 • trummor
 • dans
 • digital musikproduktion
Senast uppdaterad: 22 juni 2023