Studie-och yrkesvägledning - Vuxenutbildning

Behöver du stöd och råd inför eller omkring dina studier? Vår studie- och yrkesvägledare finns på plats för att hjälpa dig.

En kvinna med en dator.

Vår studie- och yrkesvägledare har till uppgift att ge stöd, råd och information, både i enskilda samtal och i grupp, kring studier på vuxenutbildningen eller på högre nivå. Du får inte hjälp med att fatta konkreta beslut, men du kan få nya infallsvinklar, inspiration och ett bollplank som kan underlätta dina val.

Flexstudier

Du studerar på egen hand varvat med lektioner/handledningstillfällen med din lärare. Flexstudier innebär att:

  • du studerar mycket på egen hand, med lite hjälp från lärare
  • du till viss del kan styra när du studerar
  • du behöver dator, internetuppkoppling och datavana

Antalet lektioner på skolan skiljer sig mycket beroende på kurs och utbildning.

I vissa kurser ingår enbart handledning, i andra en lektion per vecka eller ett antal lektioner under kursens gång.

Distansstudier

Studier sker via en digital lärplattform där du har tillgång till uppgifter, övningar och inlämningsuppgifter. Om det ingår nationella prov eller praktiska moment i kursen, sker de på plats i skolan. Distansstudier innebär att:

  • Du studerar helt på egen hand, utan att träffa lärare
  • Du kan studera när det passar dig
  • Du behöver dator, internetuppkoppling och datavana

Alla som ska påbörja studier gör tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren en individuell studieplan. I studie­planen tas dina mål med studierna upp.

Du bestämmer också i vilken takt du vill studera. Du kan välja att studera på heltid eller deltid.

Som elev på vuxenutbildningen förväntas du ta ett stort ansvar för sina studier. Oavsett vilken studieform du väljer behöver du lägga tid på dina studier och det är viktigt att du avsätter tid för dina studier.

Undervisningen på Lärcentrum är gratis, men du behöver köpa litteraturen som du behöver för dina studier.

En prövning är en bedömning av dina kunskaper inom en specifik kurs. Bedömningen av en prövning utgår från kunskapskraven i kursen och resulterar i ett betyg. Du kan göra prövning i SFI och i kurser på grundläggande- och på gymnasienivå inom vuxenutbildningen.

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av kursens kunskapskrav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa giltig ID-handling för läraren

Prövning ger inte rätt till CSN stöd.

Den som är elev inom komvux kan under vissa förutsättningar få sitt kunnande erkänt genom validering.

När du börjar utbildningen får du svara på frågor om dina tidigare kunskaper.

Om du har tillräckligt mycket kunskaper sedan tidigare kan du gå vidare och göra en validering.

Studerande som genomgått en validering får ett erkännande i form av intyg/betyg som utfärdas av vuxenutbildningen.

Här finns några användbara länkar för dig som vill söka en utbildning, eller få tips om var jobben finns.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024