Ny ambulansstation i Vansbro

I september 2023 startade byggnationen av en ny ambulansstation i Vansbro.

Bäckaskog

Bakgrund

Planeringen med att förbättra arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Vansbro kommun har pågått under flera års tid.

Det här projektet är resultatet av ett samarbete mellan Vansbro kommun och Region Dalarna. Genom att bygga nya, moderna lokaler i direkt anslutning till den befintliga Brandstationen vid Grönalid i Vansbro kommer vi att skapa en effektiv och bra arbetsmiljö för personalen.

Tidplan

Projektet förväntas vara klart i december 2024.

Den 26 september togs det första spadtaget för den nya ambulansstationen i Vansbro. Stationen, som ska byggas ihop med den nya brandstationen på Grönalid, är enormt efterlängtad av Vansbros ambulanssjuksköterskor.

– Dagens lokaler är gamla, slitna och för små, säger Monica Munters, biträdande stationschef på ambulansen i Vansbro.

Den nya ambulansstationen får en totalyta på 558 kvadratmeter fördelat på två våningar. På bottenvåningen kommer det att byggas tre garage, larmställ, läkemedelsrum, varuintag och desinfektions- och städrum. På övervåningen kommer bland annat jourrum, tvättstuga, mötesrum, expedition och gemensamhetsutrymmen för jourpersonalen att byggas.

Kommunen och regionen har skrivit på ett hyresavtal på 20 år och hela kalaset beräknas kosta 30 miljoner kronor. Invigningen blir i december 2024.

– Vi har längtat så länge. Det här känns jättekul, säger Monica Munters, biträdande stationschef på ambulansen i Vansbro.

Det är en värdefull investering för norra Dalarna, och det är positivt att arbetsmiljön för ambulanspersonalen äntligen kommer att förbättras.

Flera års planering visar det gedigna arbete som lagts ner för att skapa en mer ändamålsenlig arbetsmiljö. Att kunna samnyttja vissa lokaler med brandkåren är en effektiv lösning, och det är bra att de nya lokalerna kommer att öka stationens tillgänglighet och möjlighet till utryckning.

Ciceron SÖK Länk till annan webbplats.
I vårt diarie kan du söka på "Ambulans" och se vilka handlingar det finns i ämnet.
Du kan söka på fritext eller datum.
I ett ärende ser du ärendemening, diarienummer, ankomstdatum och handläggare.
Du kan också se vilka handlingar som hör till ärendet.
Vill du ta del av en handling kan du kontakta den handläggare som ansvarar för ärendet, eller registrator som du når på e-post sekretariatet@vansbro.se, alternativt på telefon 0281 - 750 24.

Läs mer på Ärenden, protokoll och handlingar

Senast uppdaterad: 25 april 2024