Ärenden, protokoll och handlingar

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt.
Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

Här kan du söka efter ärenden och handlingar som finns registrerade i kommunens centrala ärendehanteringssystem. Länk till annan webbplats.

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen, skickas ut eller skapas av kommunen är allmänna handlingar. För att hålla koll på alla handlingar som kommer in eller skapas inom kommunen registreras de i olika verksamhetssystem.

Kommunen lägger upp kallelser, protokoll och allmänna handlingar i Ciceron Sök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Beslutsunderlagen publiceras när sammanträdesprotokollen justerats. För kommunstyrelsen publicerar kommunen även handlingar från arbetsutskottet inför sammanträdena när protokollen är justerade. Även om arbetsutskottets handlingar betraktas som arbetsmaterial, publicerar kommunen dem för att vara öppna och transparenta. Vansbro kommun undantar handlingar med sekretess eller privatpersoners personuppgifter. Det kan finnas en liten fördröjning i publiceringen eftersom den sker automatiskt vid bestämda tidpunkter under dygnet.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen, förutom i de fall som sekretess föreligger. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att så snart som möjligt uppfylla din begäran.

Samtliga 15 dalakommuner har en gemensam e-arkivlösning och samverkar genom avtal kring kunskap om långsiktigt bevarande.

Här kan du hitta mer information om E-arkivcentrum Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Diarium

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man "för dagbok" över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten. Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium.

I Vansbro kommun finns flera diarier. Ciceron är vårt centrala ärendehanteringssystem där bland annat ledningens handlingar och ärenden registreras. Här kan du söka efter ärenden och handlingar som finns registrerade i Ciceron. Länk till annan webbplats.
Om du vill ta del av någon handling är du välkommen att kontakta sekretariatet på telefon 0281-75024 eller via mejl sekretariatet@vansbro.se.

  • Om du vill ta del av en allmän handling ska du kontakta den förvaltning som hanterar frågan.
  • Har du frågor eller funderingar kring äldre handlingar kan du kontakta kommunarkivet (via officiel e-post eller växel, se kontakt nedan).
  • Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du skicka eller ringa in din fråga till vår officiella e-postlåda: vansbro.kommun@vansbro.se eller på vårt växelnummer 0281-750 00.
Senast uppdaterad: 14 februari 2024