Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Filmer om våra verksamheter

I filmerna nedan får du möjlighet att lära dig mer om verksamheterna och lära känna våra medarbetare inom funktionsrättsområdet och äldreomsorgen!

I de här två filmerna får du träffa våra superhjältar inom LSS.

I de här två filmerna får du lära känna våra medarbetare och brukare iom hemtjänsten och särskilt boende.

Äldre kvinna som fikar
Senast uppdaterad: 7 juni 2023