Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Nyanställd? Titta hit!

Varmt välkommen som medarbetare hos oss! Vill du lära känna Vansbro kommun som plats och arbetsgivare redan innan du påbörjar din anställning, så är du välkommen att ta del av vår kommunövergripande introduktion.