Hur gick det för kommunen under 2022?

Är du nyfiken på vad som hände inom kommunens verksamhet och resultatet för föregående år? Då har vi skapat denna sida, där du grotta ner dig i vår årsredovisning för 2022 nedan.

Efter två år med pandemin fick samhället anpassa sig till de nya förutsättningarna när kriget i Ukraina bröt ut. Trots att en stor flyktingvåg inte blev så omfattande som förväntat, fortsatte kommunen med förhöjd beredskap och förberedelser för flyktingmottagande.

Krisbredskap

Kommunen har lagt stor vikt vid krisberedskap och har genomfört övningar samt utvecklat dokumentation för krisledning och kriskommunikation. Beredskapen testades när Ryssland invaderade Ukraina, och kommunen förberedde sig för att ta emot flyktingar. Även om en större flyktingvåg inte materialiserades, fortsatte beredskapsarbetet under hösten.
Pandemin fortsatte att påverka samhället, särskilt inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Trots att pandemiläget lättade något, ledde rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom till hög sjukfrånvaro och påverkade personalens tillgänglighet. Sjukfrånvaron minskade något jämfört med föregående år, men fortsatte vara hög.

Hälsa och skola

En arbetsgrupp bildades för att samverka kring suicidprevention i kommunen, med representanter från kommunen, Region Dalarna, räddningstjänsten och polisen.
En viktig del av handlingsplanen för suicidförebyggande arbete är att utbilda all personal i Mental Health First Aid under flera år.
Kommunen initierade även projekt för att öka skolnärvaron och motverka skolavhopp.
Genom samverkan med andra kommuner arbetar man för att utveckla metoder och samverkansformer för att stödja eleverna i grundskolan och öka möjligheterna till informerade gymnasieval.

Hållbarhet och infrastruktur

Inom hållbarhet och infrastruktur fick Vansbro sin första stora laddplats för elbilar och samarbetade med andra kommuner för etablering av lastbilsladdare. Andra byggprojekt inkluderade om- och tillbyggnad av äldreboendet Bäckaskog samt arbete med näringslivsstrategi och utveckling av intranät för kommunens anställda.
Kommunen placerade sig på plats 19 i rankningen av näringslivsklimatet och genomförde förändringar och beslut kring bland annat ambulansstation, handel och småindustriområden samt bioverksamhet.
Arbetsmiljöarbetet och chefers organisatoriska förutsättningar var också viktiga områden som behandlades under året.

Sammanfattningsvis var 2022 ett år av utmaningar och framsteg för Vansbro kommun, där man mötte pandemin och anpassade sig till nya förhållanden samtidigt som man genomförde flera viktiga projekt inom olika områden.

Läs mer om årsredovisningen 2022 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024