Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Orter i Vansbro kommun

Visste du att alla våra konferensrum på kommunhuset är döpta efter orterna i Vansbro kommun? Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo.

Karta Vansbro kommun

Nås

Bild

Dala-Järna

Bild

Vansbro

Bild

Äppelbo

Bild
Senast uppdaterad: 4 juli 2023