Information som kan vara intressant att veta

Här nedanför kan du hitta övrig information som kan vara intressant att veta!

Texten är hämtad ur broschyren som tryckes till Medborgarhusets invigning 1981:

"I Medborgarhuset lämnas kommunal service av kommunens förvaltningsorgan och fattas beslut som berör dig som kommunmedlem. Dessutom har du i teatern, biblioteket, pelarsalen, simhallen och fritidslokalerna tillgång till rekreation som aldrig tidigare i kommunen!

År 1969 lämnades förslag om byggnation. År 1972 påbörjades markförvärv i kvarteret Cykeln, vilket ledde till att hela kvarteret måste förvärvas. Utredning på börjades och sex arkitektfirmor inbjöds att lämna förslag på utformning av Medborgarhuset. Skanark AB vann så småningom arkitekttävlingen och anbud infordrades på projekteringen.

Första spadtaget togs den 12 februari 1979 och färdigställandet skedde successivt. Bank, försäkringskassa och apotek flyttade in 1/11 1981 och övriga lokaler blev färdiga den 15/2 1981.

Medborgarhuset invigdes den 21 februari 1981 av dåvarande kommunminister Karl Boo,
Det är glädjande att se vilken betydelsfull tillgång anläggningen är och hur den uppskattas av kommunens invånare, föreningar och näringsliv. Även utanför kommunens gränser har Medborgarhuset väckt intresse, som bland annat kan avläsas genom alla studiebesök och uthyrning av lokaler.
Medborgarhuset med alla dess aktiviteter och uteanläggningar står till din tjänst.

Sven Sjöberg, kanslichef. "

I Medborgarhusets entréplan driver Aktivitetscentrum ett café där det dagligen på vardagar serveras hembakt fika samt dagens lunch.

Inom Aktivitetscentrum jobbar vi med att hjälpa människor till arbete och sysselsättning, utifrån var och ens behov. Vi jobbar utifrån Socialtjänstlagen och/eller LSS.

Målet med våra insatser är att de prioriterade grupperna; unga medborgare (16-30 år) med funktionsvariationer, långtidsarbetslösa och nyanlända, ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egenförsörjning.

På Vansbro Simhall och gym kan du träna, simma eller bara koppla av. Här finns bassänger för både motionssim och lek. Ett gym finns också i lokalerna.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024