Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Våra förmåner

Som anställd hos oss har du ett antal förmåner, som terminalglasögon, fri tillgång till kommunens gym och simhall och busskort till förmånligt pris. Läs mer om dina förmåner nedan.

förmån

Till våra medarbetare erbjuder vi följande förmåner:

Vi som arbetar i kommun eller region har Sveriges viktigaste jobb och vi är en arbetsgivare med bra kollektivavtal.

Senast uppdaterad: 4 juli 2023