Allmänna val

Det finns fyra allmänna i Sverige. Val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentsvalet.

Det är genom de allmänna valen vart fjärde år som medborgarna har möjlighet att påverka hur kommunen ska styras. Under mandatperioden kan du följa hur de folkvalda utför sina uppdrag antingen genom att bevaka kommunfullmäktiges sammanträden på plats, eller genom att följa webbsändningarna. Du kan också ta del av beslutsunderlag och läsa protokoll.

Vilka får rösta?

I Sverige bestäms röstlängden, förteckningen över de som har rätt att rösta, 30 dagar före valdagen och det krävs ingen föranmälan för att få delta.

Det finns speciella krav för att få delta i region- eller kommunval. Då förutsätts det att man antingen är svensk medborgare eller folkbokförd i kommunen eller regionen. Man får även rösta i region- eller kommunval om man är EU-medborgare, eller från Norge eller Island, samt varit folkbokförd i kommunen eller regionen i tre år i följd innan valdagen äger rum.

För att få delta i riksdagsvalet måste man ha fyllt 18 år innan valdagen, är svensk medborgare samt om man är folkbokförd i Sverige eller har varit det. För att kunna delta i EU-valen gäller samma krav, eller att man är medborgare i en av EU:s medlemsstater och är folkbokförd i Sverige. Då måste man dock anmäla sig själv till röstlängden.

Senast uppdaterad: 21 juli 2023