Hur gör jag för att rösta?

Valmyndighetens logga

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Alla som får rösta finns i röstlängden och du får även ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress.

För att ha rösträtt ska du:

  • vara 18 år senast på valdagen, och
  • vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige, eller
  • vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, vara folkbokförd i Sverige och ha anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal. Var du hittar din vallokal framgår av det röstkort du fått skickat till dig.

Du behöver vara beredd att visa id-handling när du röstar. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

I Vansbro kommun har vallokalerna öppet enligt följande:

Vallokaler och öppettider

Distrikt

Vallokal

Öppettider

Nås

Gymnastikhallen, Nederborgs skola

08.00 - 21.00

Järna

Församlingshemmet, Dala-Järna

08.00 - 21.00

Vansbro

Foajén, Medborgarhuset

08.00 - 21.00

Äppelbo

Gymnastikhallen, Berghedens skola

08:00 - 21:00

Förtidsrösta på valdagen

Under valdagen kan du förtidsrösta i Församlingshemmet i Dala-Järna samt Foajen i Medborgarhuset i Vansbro, under hela deras öppettid.

Du kan förtidsrösta i EU-valet från den 22 maj fram till och med valdagen den 9 juni.

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst. Lokalerna finns i varje kommun, och har olika öppettider. Se Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats., för tider och lokaler i andra kommuner. Även du som befinner dig utomlands kan förtidsrösta, antingen på ambassad eller genom särskild brevröst. Se Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. för att läsa mer om det.

Du kan förtidsrösta i Vansbro kommun enligt följande:

Röstningslokaler och öppettider

Datum

Öppettider

Lokal

22 maj

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

23 maj

15:00 - 18:00

Biblioteket, Dala-Järna

24 maj

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

25 maj

12:00 - 15:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

26 maj

12:00 - 15:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

27 maj

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

28 maj

15:00 - 18:00

Biblioteket, Dala-Järna

29 maj

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

30 maj

15:00 - 18:00

Biblioteket, Dala-Järna

31 maj

15:00 -  18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

1 juni

12:00 - 15:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

2 juni

12:00 - 15:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

3 juni

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

4 juni

15:00 - 18:00

Biblioteket, Dala-Järna

5 juni

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

6 juni

15:00 - 18:00

Biblioteket, Dala-Järna

7 juni

15:00 - 18:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

8 juni

10:00 - 16:00

Foajén i Medborgarhuset, Vansbro

9 juni

08:00 - 21:00

Församlingshemmet i Dala-Järna samt Foajén i Medborgarhuset Vansbro

För att förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och en id-handling. Saknar du id-handling går det bra om röstmottagarna kan intyga att du är du alternativt att du tar med dig någon som går i god för din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning.

I receptionen i Medborgarhuset går det från dess att förtidsröstningen startat (22 maj) att hämta budröstningssatser som innehåller närmare instruktioner.

Vill du veta mer om att rösta med bud kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna så att du får möjlighet att rösta med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Du kan boka ambulerande röstmottagare under kontorstid för hela perioden under förtidsröstningen. På valdagen den 9 juni kan du boka fram till och med klockan 14.

Vill du boka eller veta mer om ambulerande röstmottagning kan du kontakta kommunens växel på telefonnummer 0281-750 00.

Om du behöver ett nytt röstkort går det att besöka receptionen i Medborgarhuset. Receptionen har möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort till dig från dess att förtidsröstningen startat den 22 maj.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024