Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har titeln kommunalråd och är den enda förtroendevalda i vår kommun som är heltidssysselsatt.

Kommunalrådet utses av kommunfullmäktige vid samma tillfälle och för samma tid, som ledamöterna i kommunstyrelsen. Normalt är det för en mandatperiod.

Kommunalrådet har som uppgift att följa den kommunala verksamheten med särskild uppmärksamhet, samt inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut om ansvarsområde och säkerställa att demokratin efterlevs.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023