Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har titeln kommunalråd och är den enda förtroendevalda i vår kommun som är heltidssysselsatt.

Kommunalrådet utses av kommunfullmäktige vid samma tillfälle och för samma tid, som ledamöterna i kommunstyrelsen. Normalt är det för en mandatperiod.

Kommunalrådet har som uppgift att följa den kommunala verksamheten med särskild uppmärksamhet, samt inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut om ansvarsområde och säkerställa att demokratin efterlevs.

Senast uppdaterad: 19 januari 2023