Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige har 31 mandat, varav 29 är tillsatta av ledamöter från sex partier.

Kommunfullmäktige kan jämföras med Sveriges riksdag. Fullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Vansbro kommun. Några av dess viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige bestämmer hur organisationen ska se ut. Vilka nämnder som ska finnas och om någon verksamhet ska bedrivas i annan form, till exempel i kommunalt bolag, i ett kommunalförbund eller genom gemensam nämnd.

När kommunfullmäktige bestämt hur organisationen ska se ut, så bestämmer de också vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i respektive styrelser och nämnder.

För att kunna kontrollera att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och kommunfullmäktiges inriktning, utses förtroendevalda revisorer, som i sin tur ger i uppdrag till sakkunniga yrkesrevisorer att genomföra granskningar i hela den kommunala verksamheten.

I Vansbro sammanträder kommunfullmäktige enligt en beslutad sammanträdesplan. För 2024 gäller följande sammanträdesdatum:

  • 29 april
  • 3 juni
  • 30 september
  • 18 november
  • 16 december
  • 24 februari (2025)

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommunens digitala anslagstavla och i Vansbrobladet.

Vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte.

Protokoll och kallelser kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024