Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av elva ledamöter och femton ersättare. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan jämföras med Sveriges regering, och har ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

Kommunstyrelsen kan jämföras med Sveriges regering, och har ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi. Dess viktigaste uppgifter är att:

 • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
 • Ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser, kommunalförbund, föreningar eller privata bolag
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
 • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden
 • Verkställa kommunfullmäktiges beslut
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi

Eftersom vi har en politisk organisation där nästan alla nämnder är avskaffade så har kommunstyrelsen ansvar för det mesta av kommunens verksamhet.

Reglemente för kommunstyrelsen

Här hittar du det reglemente som styr kommunstyrelsens arbete.

Reglemente för kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka som är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Kommunstyrelsen sammanträder enligt en fastställd sammanträdesplan. För 2024 gäller följande sammanträdesdatum:

 • 6 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 4 februari (2025)

Protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte.

Protokoll och kallelser kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024