Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av elva ledamöter och lika många ersättare. De har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen kan jämföras med Sveriges regering, och har ansvar för hela kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är att:

 • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
 • Ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser, kommunalförbund, föreningar eller privata bolag
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
 • Förbereda kommunfullmäktiges ärenden
 • Genomföra kommunfullmäktiges beslut
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi

Eftersom vi har en politisk organisation där nästan alla nämnder är avskaffade så har kommunstyrelsen ansvar för det mesta av kommunens verksamhet.

Reglemente för kommunstyrelsen

Här hittar du det reglemente som styr kommunstyrelsens arbete.

Reglemente för kommunstyrelsen , 276 kB.

Vilka som är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen kan du söka på i verktyget Ciceron Länk till annan webbplats..

Kommunstyrelsen sammanträder enligt en fastställd sammanträdesplan. För 2022 gäller följande sammanträdesdatum:

 • 3 januari
 • 24 januari
 • 8 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 30 januari (2024

Protokoll och kallelser

Här hittar du protokoll från tidigare sammanträden samt kallelse till nästa möte.

Protokoll och kallelser kommunstyrelsen

Just nu finns inga nyheter att visa
Senast uppdaterad: 13 januari 2023