Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet, istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi.

Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Fristående förskolor och skolor
Inom barn och utbildning kan enskilda ansöka om att starta fristående verksamhet. Kommunen eller Skolinspektionen ska godkänna starten i förväg. I Vansbro kommun bedriver Olympicaskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förskole- och grundskoleverksamhet i Skålö.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022