Tolk

Om du inte pratar svenska eller har behov av teckenspråks/döv-blindtolk eller vuxendövtolk, har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter.

En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något som sägs.

Läs mer om tolk

Senast uppdaterad: 2 maj 2022