Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Tolk

Om du inte pratar svenska eller har behov av teckenspråks/döv-blindtolk eller vuxendövtolk, har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter.

En tolk är alltid opartisk och får inte själv lägga till eller utelämna något som sägs.

Läs mer om tolk

Senast uppdaterad: 2 maj 2022