Asylsökande

En asylsökande är en person som lämnat sitt land för att söka skydd men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl.

Migrationsverket ansvarar för att den person som ansöker om asyl i Sverige har någonstans att bo under väntetiden, om personen inte väljer att ordna boende på egen hand.

Om asylsökande på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

När du söker asyl i Sverige bor du antingen i ett anläggningsboende (Abo) eller så ordnar du ditt eget boende (Ebo)- kanske hos släkt och vänner.

Anläggningsboende kan vara vanliga lägenheter hos privata och kommunala hyresvärdar. Ofta delar flera hushåll på en lägenhet. Migrationsverket upphandlar också tillfälliga anläggningsboenden (ABT). Det kan till exempel handla om vandrarhem och stugbyar.

Sjukvård för asylsökande

Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård, samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn i Sverige.

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Berätta att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Här kan du läsa mer om tolk

Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta att du har eller tror att du har en funktionsvariation, det vill säga en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Har du en funktionsvariation som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd.

I vissa fall betalar du en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper på apotek med recept från en läkare. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Kan du av medicinska skäl inte resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil. Ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut krävs för att få göra en sjukresa. Har du färdtjänst ger det automatiskt rätt till sjukresa. Finns det medicinska skäl kan du även få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus.

Mer om sjukresor

Senast uppdaterad: 19 maj 2022