Arbete pågår fortfarande för att få ned spillvattenledningen till en djupare nivå.
För att inte skada den enskilde individen eller de reparatörer och dykare som är på plats, avråder vi allmänheten från båtåkning på sträckan mellan bron över Vanån (E16) och Vårdcentralen.

Ansökan om delavbetalning av anslutningsavgiften

Här skickar du in din ansökan gällande delavbetalning av anslutningsavgiften till Vansbro Stadsnät. Finansieringen sker via Wasa Kredit och kredit beviljas efter sedvanlig kreditprövning.

Observera att om du redan har ett kreditkort hos Wasa Kredit så måste du själv eventuellt höja din kreditgräns hos dem.


Antal månader som du önskar delbetala din anslutning på: * (obligatorisk)
Antal månader som du önskar delbetala din anslutning på:

Senast uppdaterad: 12 september 2023