Ansökan om delavbetalning av anslutningsavgiften

 

Här skickar du in din ansökan gällande delavbetalning av anslutningsavgiften till Vansbro Stadsnät. Finansieringen sker via Wasa Kredit och kredit beviljas efter sedvanlig kreditprövning.
Observera att om du redan har ett kreditkort hos Wasa Kredit så måste du själv eventuellt höja din kreditgräns hos dem.

När du ansöker om delavbetalning av anslutningsavgiften så behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som; namn, personnummer, adress, telefonnummer, er fastighetsbeteckning samt i förekommande fall e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra och administrera ansökan om delavbetalning gällande anslutningsavgiften.

Vi har fått dina uppgifter från dig i samband med ingående ansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas hos kommunen så länge ansökan är aktuell. Sedan gallras uppgifterna i enlighet med informationshanteringsplan beslutad av kommunstyrelsen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro, telefon 0281-750 00 samt mejl vansbro.kommun@vansbro.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vansbro.se eller telefon 0281-750 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022