Fiberutbyggnad med EU-stöd

Accessnätet är den delen av nätet som kopplas in hos dig som fiberkund hos Vansbro Fiber. Det består av de fiberledningar som går mellan din fastighet och de noder som sammankopplas i vårt stamnät.

Vårt accessnät byggs till stora delar ut med med stöd av EU:s Landsbygdsprogram.

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 75 av de 157 hushåll med folkbokförda personer som finns i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skålö-Ilbäcken.

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-03 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 40 av de 55 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skamhed.
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet beräknas vara färdigutbyggt under hösten 2019. Målet för projektet är att ansluta minst 63 av de 119 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Uppsälje.
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11 och accessnätet beräknas vara färdigbyggt under 2020. Målet för projektet är att ansluta minst 16 av de 31 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Morn
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11 och accessnätet beräknas vara färdigbyggt under 2020. Målet för projektet är att ansluta minst 70 av de 137 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Sörombäcken
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11. Målet för projektet är att ansluta minst 55 av de 58 hushåll med folkbokförda personer i området. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan har möjlighet att ansluta sig till accessnätet. Den vänstra bilden visar Haga-Änge-Närsjö-Orsala, och den högra bilden visar Lindesnäs.

Karta över accessutbyggnaden i Haga Lindesnäs
EU-logotyp
Senast uppdaterad: 25 april 2022