Fiberutbyggnad med EU-stöd

Accessnätet är den delen av nätet som kopplas in hos dig som fiberkund hos Vansbro Stadsnät. Det består av de fiberledningar som går mellan din fastighet och de noder som sammankopplas i vårt stamnät.

Vårt accessnät byggs till stora delar ut med med stöd av EU:s Landsbygdsprogram.

Accessnätet byggdes ut med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet var att ansluta minst 75 av de 157 hushåll med folkbokförda personer som finns i området- här var det totalt 54 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skålö-Ilbäcken.

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-03 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet var att ansluta minst 40 av de 55 hushåll med folkbokförda personer i området, här var det totalt 33 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Skamhed.
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2016-06-28 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet var att ansluta minst 63 av de 119 hushåll med folkbokförda personer i området , här var det totalt 51 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Uppsälje.
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 16 av de 31 hushåll med folkbokförda personer i området, här var det totalt 14 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Morn
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11 och accessnätet är driftsatt. Målet för projektet är att ansluta minst 70 av de 137 hushåll med folkbokförda personer i området, här var det totalt 57 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet.

Karta över accessutbyggnaden i Sörombäcken
EU-logotyp

Accessnätet byggs med stöd av Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Projektet fick stöd 2019-06-11. Målet för projektet är att ansluta minst 55 av de 58 hushåll med folkbokförda personer i området, här var det totalt 21 hushåll med folkbokförda personer som anslöts sig under projekttiden. De fastigheter som ligger inom rutorna med svart ram i bilden nedan hade möjlighet att ansluta sig till accessnätet. Den vänstra bilden visar Haga-Änge-Närsjö-Orsala, och den högra bilden visar Lindesnäs.

Karta över accessutbyggnaden i Haga Lindesnäs
EU-logotyp
Senast uppdaterad: 11 januari 2024